درباره نویسنده

مشخصات فردی :

نام :ذوالفقار
نام خانوادگی :صادقی
وضعیت تاهل :متاهل
محل سکونت :آذربایجان غربی - خوی

 

مشخصات تماس :

ایمیل - Emailzoulfegar.sadeghi@gmail.com
تلفن تماس۰۹۱۴۴۶۲۸۲۸۴
شناسه Gmailzoulfegar.sadeghi

 

حرفه :

شغلکارمند بازنشسته
محل کارارومیه

 

رزومه علمی :

عنوان نوشتار (کتاب)زمان نوشتارقضاوت بی طرفانهقضاوت طرفدارانهعلت، مصادیق و ضرورت نوشتار
امربمعروف و نهی از منکر در اندیشه و عمل۱۳۸۰شبی تفاوتی۱-بعد از اتمام مأموریت در ستاد امربمعروف،۲-حاصل تجارب اجرایی نویسنده
اصول جنگ، درآمدی نو بر اصول و قواعد اساسی جنگ(۳جلدی)۱۳۸۵ش۱-محقق بی طرف

۲-آشنا به علوم نظامی

۳-دانشمند گمنام و…
۱-عدم توجه تعمدی با توجه به ۴مرحله دفاع ۲-نقدهای تحقیرآمیز وغیرعلمی ۳- نوشتۀ آمریکایی.۱-بی سابقه و یا کم سابقه بودن در تاریخ نظامی ایران

۲-مورد استفاده و تقدیر از ستادکل نیروهای مسلح

۳-معرفی بعنوان مرجع علمی جهت استفاده.
پاسخ به نقدهای کتاب اصول جنگ۱۳۸۸ش۱-عدم توجه۱-مکمل کتاب اصول جنگ ۲- مشخص شدن سطح نقدها و سطح علمی کتاب.
جنگجویان خاموش، تجارب حرفه ای در اطلاعات(طبقه بندی)۱۳۸۸ش۱-بدیع بودن در ساختار و محتوی

۲-راهگشا دانستن
۱-بدیع بودن ۲- بعد از ۵سال تأخیر حکم بر ضدنظام بودن ۳- جوسازی هدف دار۱-تجارب حرفه ای در تامین امنیت ۲-پاسخ به آسیب ها در روش جاری ا.ط ۳-مصداق ۲محور از سخنان فرمانده کل سپاه در جشنواره(تبدیل دانش ضمنی به صریح) و تعارض در آموزش و عمل -۱۳۹۲
آسیب شناسی در جنبش کُردی۱۳۹۱ش

۱۳۹۲ش
۱-اثر برگزیده نهمین دوره کتاب سال

۲-استقبال عمومی
۱-مشکوک دانستن ۲-نقدبا رویکرد تکفیر و تفسیق ۳-مسئله دار دانستن نویسنده.۱-پاسخ به یک نیاز راهبردی در تأمین امنیت شمال غرب ۲- پاسخ به یکی از محورهای اساسی سخنان فرماندهی کل در جشنواره(ناامنی ریشه های اجتماعی دارد).
مباحثی در پایداری امنیت۱۳۹۵ شمورد توجه و تقدیر سرلشگر مصطفی ایزدی در ستاد کل نیروهای مسلح قرار گرفت-با هدف کمک به کسانی که می خواستند و می خواهند مکتب امنیتی کشور را بنویسند، تدوین شد.
تروریسم و ضد تروریسم-راهبردهای هفتگانه در مبارزه با تروریسم۱۳۹۹این کتاب شامل هفت تئوری در مبارزه موثر با هر گونه نا امنی و تروریسم است و برای اولین بار در کشور نوشته شده است.
سیاست، پرنیان اندیشه در سپهر سیاسیدر دست تدوین است
خاطرات و دفاعیات۱۳۷۴تحویل مراجع ذی صلاح شد.
ترکیه در آیینه تاریخ۱۳۷۳چاپ نشده.
زندگی من در سپاه، صداقت و سیاست در خاطرات ناتمام پاسداریبعد از بازنشستگی به ستاد کل نیروهای مسلح ارسال شد (۱۳۹۷)
ارائه ۱۸۳ عنوان مطلب در فضای مجازیازسال۱۳۷۲

تاسال۱۳۹۸
استقبال عمومیتخطئه۱-وظیفه ام در روشنگری ۲-وظیفه پاسداری و حراست از کشور و جامعه ایرانی
اصول جنگ، درآمدی نو بر اصول و قواعد اساسی جنگ(۳جلدی)-چاپ دوم توسط دانشگاه عالی دفاع ملی ۱۳۹۹۱۳۸۵ش۱-محقق بی طرف

۲-آشنا به علوم نظامی

۳-دانشمند گمنام و…
۱-عدم توجه تعمدی با توجه به ۴مرحله دفاع ۲-نقدهای تحقیرآمیز وغیرعلمی ۳- نوشتۀ آمریکایی.۱-بی سابقه و یا کم سابقه بودن در تاریخ نظامی ایران

۲-مورد استفاده و تقدیر از ستادکل نیروهای مسلح

۳-معرفی بعنوان مرجع علمی جهت استفاده.