Monthly Archives: اسفند ۱۳۹۵

فلسفه زندگی – ۱۲

تاریخ؛ هر فرد، گروه و یا یک کشور اگر پشتوانه ای از تاریخ نداشته باشد، بقای آن مورد تردید است! تاریخ شناسنامه و هویت انسانها را شکل می دهد. و انسانها به هیچ عنصری به اندازه تاریخ اهمیت نمی دهند، بخاطر آن زنده هستند و بالندگی خود را مدیون هویت …

Read More »

تروریسم و ضدِّ تروریسم

  تروریسم و ضدِّ تروریسم «راهبردهای هفتگانه در مبارزه با تروریسم»   مقدمه؛ پرداختن به مسئله تروریسم در عصر کنونی و در منطقه پرآشوبِ غرب آسیا و یا بهتر بگویم، از افغانستان و پاکستان گرفته تا شمال آفریقا و در نگاهی گسترده تر می توان زمینه های آن را در …

Read More »

واینک آخر الزمان و جنگ به روش نامتقارن

حسین اژدر ( ۲۹دی۱۳۹۵)؛ ضرورت و مقدمه بحث: مقالات تحلیلی نگاه نو: نه تنها تاریخ شناسان،بلکه دانشمندان علوم سیاسی و اجتماعی از جنگ و درگیری مسلحانه(army hostilities) به عنوان دلایل شکلگیری حکومت ها و دولت ها در مفهوم مدرن خود یاد میکنند . همچنان،شدیدا و جدی از توانایی های حکومت …

Read More »