Daily Archives: بهمن ۲۹, ۱۳۹۵

تروریسم و ضدِّ تروریسم

  تروریسم و ضدِّ تروریسم «راهبردهای هفتگانه در مبارزه با تروریسم»   مقدمه؛ پرداختن به مسئله تروریسم در عصر کنونی و در منطقه پرآشوبِ غرب آسیا و یا بهتر بگویم، از افغانستان و پاکستان گرفته تا شمال آفریقا و در نگاهی گسترده تر می توان زمینه های آن را در …

Read More »