Daily Archives: اردیبهشت ۱۹, ۱۳۹۶

جریان ها و سازمان های سیاسی در پهلوی دوم

  جریان ها و سازمان های سیاسی در پهلوی دوم مقدمه: در عصری که زندگی می کنیم، جریان های فکری- سیاسی با استفاده از تکنولوژی اطلاعاتی و ارتباطی در شکل دهی اندیشه ها اقدام به بمباران خبری و تحلیلی می کنند، تا در فضای اکنده از داده های متفاوت و …

Read More »