خانه / بایگانی برچسب: روندهای جهانی

بایگانی برچسب: روندهای جهانی

شهریور, ۱۳۹۶

  • ۴ شهریور

    اطلاعات و امنیت در چشم اندازی پرتلاطم:

    اطلاعات و امنیت در چشم اندازی پرتلاطم: نگاه نو – این مقاله ترکیب و تلفیق و نهایی سازی مقالاتی چند از نویسندگان محترمی است که در منابع با آنها آشنا خواهید شد و هر کدام از زاویه ای به موضوع تهدیدات امنیتی در افق ده سال آینده کشور ایران نگاه ...

مرداد, ۱۳۹۵

  • ۳ مرداد

    پیش بینی مهمترین جرایم ده سال آینده ایران

    سید عبدالمجید زواری: اندیشکده روابط بین الملل: جامعه‌ی ما در آینده چه مختصاتی خواهد داشت؟ وظیفه‌ی من در این جامعه چیست؟ چه فرصت‌ها و تهدیدهایی در این جامعه وجود دارد؟ بیش‌تر با چه نوع جرایمی مواجهیم؟ چه‌گونه می‌توان آن‌ها را مهار کرد؟ امنیت چه مفهومی خواهد داشت؟ چه‌گونه می‌توان آن ...