Tag Archives: فضای مجازی

آبان, ۱۴۰۲

 • ۷ آبان

  پرسش و پاسخ سیاسی (۵) رزمندگی در گردونه سیاست ورزی:

  رزمندگی واژه ‌ای است که به زندگی جمعی در جغرافیای ایران در دهۀ شصت انسجام و به سلایق مختلف وحدت مثال زدنی بخشید و حال با احساس اینکه این واژه مفهوم ساز با خطر مواجه شده به شکل طبیعی مدعیان آن را وادار به واکنش می‌کند بدون آن که از خود سؤال کنند چه اتفاقی باعث چنین برداشتی شده است، با این ذهنیت در فضای مجازی وارد گود سیاست و سیاست ورزی شده‌اند بی‌توجه به این مهم که دفاع از آرمان‌ها بدون گذر از متن واقعیات جاری مردم را به خاک مذلت در سبک زندگی می‌نشاند. این بخش از مجادله نمودی از چنین فضایی می‌تواند باشد.

اردیبهشت, ۱۴۰۱

 • ۳۱ اردیبهشت

  پرسش و پاسخ سیاسی(۲):جنگ در اوکراین و جدال در ایران

  تجاوز ارتش سرخ به کشور اوکراین جنگی است تمام عیار که در هیچ معیاری نمی‌توان از آن به عملیات ویژه نام بُرد. جنگ در اوکراین جدالی شبه فکری در ایران شروع کرده که در سطح جناح‌های سیاسی میمون و مبارک است که ما نمی‌توانیم نسبت به حوادث جهانی بی‌تفاوت باشیم، این مجیز یکی از همین جدال‌هاست امید که در مقوله «جهاد تبیین» بگنجد.

تیر, ۱۳۹۵

 • ۱۰ تیر

  رهیافت هنرمندانه، الگویی برای جنگ نرم فرهنگی

  رهیافت هنرمندانه، الگویی برای جنگ نرم فرهنگی؛ حوزه جنگ نرم، حوزه وسیعی است که بخش قابل‌توجهی از تعاملات، پندارها و رفتارهای اجتماعی انسان را تحت تأثیر خود قرار داده است. با توجه به هدف غایی این جنگ که همانا سلطه سیاسی بر کشور هدف است، می‌توان آن را در مواجهه …