Tag Archives: کودتای 28مرداد

اردیبهشت, ۱۳۹۹

  • ۱۸ اردیبهشت

    فروپاشی سلطنتِ‌پهلوی و تجاربِ آموختنی

    این نوشتاربا توجه به اوضاع سیاسی ، هشداری است به سیاست‌گذاران و مجریانِ کشور، به مدعیان حزب الهی، جناح های اصولگرا و اصلاح طلب و براندازان و بخصوص سلطنت طلبان که مدتی است صدایشان بلند شده، از تجارب فروپاشی نظام سلطنت بهره بگیرند.

اسفند, ۱۳۹۴

  • ۱۵ اسفند

    ایران و مبارزه ی معنی دار با استکبار

    بسم الله الرحمن الرحیم ایران و مبارزه ی معنی دار با استکبار چکیده؛ مبارزه با سلطه گری غرب و بخصوص آمریکایی ها در بعد از پیروزی انقلاب اسلامی که در شعار راهبردی «مرگ بر آمریکا» تجلّی پررنگ تری یافته است، دارای ریشه ی تاریخی و برخاسته از واقعیت های سیاسی …