Monthly Archives: فروردین ۱۳۹۶

چرا تازه مسلمانان غربی به «داعش» می‌پیوندند؟

پروفسور رشید بن عیسی، ( ۲۹فروردین۱۳۹۶) نگاه نو – بدون شک شناخت تروریسم از نوع داعشی و القاعده ای که امروزه خواسته یا ناخواسته اهرمی در دست قدرت های فرامنطقه ای برای رسیدن به اهداف سیاسی شده اند نیاز به واکاوی ابعادی دارد و یکی از مهمترین راه شناخت و …

Read More »