Monthly Archives: فروردین ۱۴۰۳

فلسفۀ زندگی-۲۱ قصه‌ی عشق

این نوشتار قصه‌ی عشق مادری است به فرزند شهیدش که به‌مدت 41 سال از عمر پربرکتش را شاهد سوختنش در فراق بودم، فقط بخشی از آن‌چه در این مدت در خدمتش بودم را در حوصله این مقال آورده‌ام و یقین دارم قصه‌ی همه مادرانی است داغدار از دفاع مقدس. در خلوص عشق مادرم به فرزندش همین بس که درست در زمانی نقاب در خاک کشید که فرزندش شهیدش را در چنین روزی به خاک سپرده بود، او در سحرگاه 16فروردین و در سن 38سالگی به دیدار معشوقش شتافت و در کنار تربت پاک فرزندش آرام گرفت، بدرود.

Read More »