مقالات عمومی

فلسفه زندگی-۱۸ تلنگر شریف

حوادث طبیعی مثل سیل و زلزله و در کل زیست بوم انسانی بطور طبیعی در خود درسهایی از زندگی انسانی دارد که در صورت دقت و مطالعه در آن زندگی انسانی را معنی‌دار و قابل تحمل‌تر می‌کند، زلزله 8بهمن در شهرستان خوی و تلنگری که دوست من شریف را وادار به تفکر کرده و این مطلب برداشتی از بیان وی است

Read More »

توسعه(۵) ، بزنگاههای تاریخی توسعه

  توسعه-۵ بزنگاههای تاریخی توسعه مقدمه:      انسان‌ها در زیست بوم فرهنگی، سیاسی، اقتصادی و موقعیتی که در آن قرار گرفته‌اند، در طول تاریخ دارای تفاوت هستند و همین تفاوت‌هاست که بروندادهای نهادی با کارکردهای مختلف و برانگیزاننده‌ای را جهت  مطالعه و تأمل در توسعه فراهم آورده‌اند. این‌که چه عواملی …

Read More »

فلسفۀ زندگی – ۱۷ دشمن خدا:

دروغ از پدیده‌های زمینه‌ای و سرمنشأ بسیاری از رذایل اخلاقی در حوزه فردی و اجتماعی است و تناسب معناداری را پیشرفت و توسعه دارد، این پدیده در فرهنگ ملی و دینی ایرانیان سابقه دیرینه دارد و جهان مدرن دریافته است که بالندگی فرهنگی و ساخت تمدنی ارتباط معناداری با این پدیده دارد و نسبت به آن حساسیت ویژه‌ای دارد، امید که در کشور ما و در دهۀ اول محرم از دروغ بعنوان پدیده‌ای منکر یاد و مبارزه با آن را پاس بداریم

Read More »

پرسش و پاسخ سیاسی(۲):جنگ در اوکراین و جدال در ایران

تجاوز ارتش سرخ به کشور اوکراین جنگی است تمام عیار که در هیچ معیاری نمی‌توان از آن به عملیات ویژه نام بُرد. جنگ در اوکراین جدالی شبه فکری در ایران شروع کرده که در سطح جناح‌های سیاسی میمون و مبارک است که ما نمی‌توانیم نسبت به حوادث جهانی بی‌تفاوت باشیم، این مجیز یکی از همین جدال‌هاست امید که در مقوله «جهاد تبیین» بگنجد.

Read More »

توسعه- ۴/ تحریم و توسعه:

توسعه حلقه مفقوده در گذر از جامعه فقر زده در ابعاد سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی نیاز دیروز و امروز و فردای کشور است و رگه‌های از مطالبه ملی آن را می‌توان در تاریخ و جغرافیای مردمان ایران به قضاوت نشست، گذر وضعیت فعلی و رسیدن به سطح مطلوبی از زندگی اجتماعی شرافتمندانه‌ای که مطالبه فرد فرد ایرانی است. دهه‌هاست با معضل و مانعی بنام تحریم که در تاریخ روابط بین‌الملل سابقه‌ای اینچنینی نمی‌توان بر آن یافت نیاز به عزم ملی و قواعدی تعریف شده دارد، امید که مسئولان این کشور به آن توجه نمایند.

Read More »

توسعه – ۳ ؛ فساد، حیات برهنه و فروپاشی

فساد در ابعاد و زوایای مختلف بسته به میزان توسعه سیاسی، اقتصادی و فرهنگی یکی از اساسی‌ترین مباحثی است که تاکنون مورد توجه اندیشمندان مباحث مربوط به پیشرفت و آبادانی کشور قرار گرفته و بعنوان مانع اصلی توسعه همه جانبه قابل بحث است، این مطلب در آستانه چهل و سومین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی و در بازخوانی عملکرد و دستاوردهای انقلاب در زمینه توسعه می‌تواند مثمر ثمر باشد.

Read More »

کردستان

وقتی از مناطق کردنشین ایران سخنی گفته می‌شود، از یکی از اصیل‌ترین قوم ایرانی حرف می‌زنیم و بسان سایر اقوام از پاره‌های تن کشوری و تمدنی کهن یادآوری می‌شویم که به کین بیگانه و بی‌کفایتی حاکمان و استبداد داخلی صحبت شود که به یغما برده شده و وقاهتی که امروزه با عنوان تقسیمی صحبت و تبلیغ می‌شود که ایرانی نیز در آن دخیل بوده به زعم اینکه با اینگونه موضع‌گیریها تاریخ ایران را خواهند توانست به فراموشی بسپارند که اقوامش مایۀ قوامش است.

Read More »

توسعه (۲)

  توسعه (۲)   آغاز:      در میان مباحث علوم انسانی، بحثی به گستردگی «توسعه» که بتواند ابعاد متعدد زیست بوم انسانی را دربربگیرد، به سختی می‌توان یافت. به همین توجیه انتظار از یک متن در پاسخ یابی به فراوانی سؤالات مشکل می‌نماید. این نوشتار نیز در امتداد مطلب قبلی …

Read More »

توسعه (۱)

بسم‌الله الرحمن الرحیم توسعه (۱)- «مبارزه با فساد و دولت مردمی»      این بحث در خصوص مبارزه با فساد تنظیم شده و متناسب با ادعای دولت سیزدهم است که شعار مبارزه با فساد و دولت مردمی در رقابت‌ها توفیق به‌دست گرفتن قدرت را به اثبات رسانیده است و قصد دارد …

Read More »

فلسفه زندگی-۱۶/ اصالت:

همانطوری که برای اندازه‌گیری قد انسان متر لازم است و ترازویی برای سبک یا سنگینی جسمش. چه معیار و ترازویی برای اندازه‌گیری ابعاد معنوی و غیرمادی انسان می‌تواند کارساز باشد. سئوالی که پاسخ به آن، یکی از محورهای اساسی پی‌بُردن به فلسفه زندگی باید باشد و در همین دیدگاه است که آدمی در فردیت خود و در زمینۀ اجتماع و فرهنگ و تاریخش به تنهایی کتابی است که ارزش مطالعه دارد و شاید منظور خدای متعال در خلقت انسان از «لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم»گفتنش بی‌تناسب به این مطلب نباشد، اینجاست که فلسفۀ زندگی و زنده بودن انسان معنی پیدا می‌کند.

Read More »